Thái Bình

Danh sách nhà thuốc bán các sản phẩm của Nhất Dược tại Thái Bình:

1 Quầy thuốc Chị Hằng Xã Nguyên Xá, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
2 Quầy thuốc Nguyễn Thị Sỹ La Uyên, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình
3 Nhà thuốc Thanh Huyền Chợ Tông, Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
4 Quầy Thuốc Tân Dược Thôn Đông Khánh, Xã Thượng Hiền, Huyện Quảng Xương, tỉnh Thái Bình
5 Quầy thuốc Anh Duẩn Xã Thụy Dương, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Binh
6 Quầy thuốc Sơn Tùng Chợ La Vân, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
7 Quầy thuốc Nga Dinh Tổ 8, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
8 Quầy thuốc Ngọc Hải Khu Quang Trung, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái bình
9 Quây thuốc Ngọc Châu Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
10 Quầy thuốc Tân Dược Hồng An Hồng An, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
11 Quầy thuốc Thiệu Nhung Xã Đông Xá, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
12 Quầy thuốc Vũ Thị Thanh Khu 9, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
13 Quầy thuốc Đỗ Vân Anh Thị Trấn Vũ Quý, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
14 Quầy thuốc Thái Linh Thôn Thắng Cựu, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
15 Quầy thuốc Thanh Hương Thôn Nam Hưng, Vũ Lạc, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
16 Quầy thuốc Thúy Hằng Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
17 Quầy thuốc Chị thủy Thanh Phú, Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình
18 Quầy thuốc Phong Nam Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
19 Quầy thuốc Thiện Phúc Xóm 7, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
20 Quầy thuốc Đào Thị Khuyên Ngã 3 chợ Hồng An, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
21 Quầy thuốc Chị Thanh Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình
22 Quầy thuốc Lan Anh Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
23 Quầy thuốc Huyền Trang Vũ Hộ, Vũ Thư, Thái Bình
24 Quầy thuốc Tân Dược An Hội, Song Lãng, Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
25 Quầy thuốc Thanh Phương Chợ Vũ Lạc, Thôn Nam Hưng, Vũ Lạc, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
26 Quầy thuốc Chị Hiền Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương ,Tỉnh Thái Bình
27 Quầy thuốc Tân Dược Xã Đông Hòa, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
28 Quầy thuốc Trần Thị Đào Thôn Thanh Lãng, Xã Minh Hòa, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
29 Quầy Thuốc Quỳnh Đức Trung Tâm Ngã Tư Quán, Xã Dũng Nghĩa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
30 Nhà Thuốc Tân Dược_Chị Nhâm Xóm 1, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái bình
31 Quầy thuốc Sang Đào Chợ Tiền Phong, Phường Tiền Phong, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
32 Quầy thuốc Minh Thu ( Số 242 ) Phố Tiểu Hoàng, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải Tỉnh Thái Bình
33 Quầy thuốc Đoàn Thị Hoa Thôn Dương Liễu 1, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
34 Quầy thuốc Trang Hiển Thái Dương, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
35 Quầy thuốc Khánh Huyền Tổ 26, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
36 Quầy thuốc Chị Mai Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
37 Quầy thuốc Ngọc Hải Chợ Lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
38 Quầy thuốc Hoàng Lượt Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
39 Quầy thuốc Kim Ngân Xã Vũ Sơn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
40 Quầy thuốc Việt Minh Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
41 Quầy thuốc Hải Đăng Thôn Cổ Rồng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
42 Quầy thuốc Minh Vương Xóm 17, Đông Hòa, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
43 Quầy thuốc Thịnh Nhung Kiot 3 chợ mới Đông Hưng, TT Đông Hưng, Huyện Đôn Hưng Tỉnh Thái Bình
44 Quầy Thuốc Linh Huy Khu Quang Trung, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
45 Quầy thuốc Thùy Linh Thôn Đoài, Xã Thụy Ninh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
46 Quầy thuốc Nhuận Bách Dược Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình
47 Quầy thuốc Thanh Thanh Thôn Hợp Long, Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
48 Quầy Thuốc Tân Dược Hoài Thu Việt Thắng, Vũ Văn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
49 Nhà thuốc 36 Ánh Dương 334 Hoàng Văn Thái, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
50 Quầy thuốc Vân Anh Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
51 Quầy thuốc Thúy Ninh Tổ 3, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Thái Bình
52 Quầy thuốc Chị Thanh Khố 9, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
53 Quầy Thuốc Huyền Trang Chợ Rọng, Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
54 Quầy thuốc Chị Thủy Trạm y tế An Vũ, Quỳnh Đức, Tỉnh Thái Bình
55 Quầy thuốc Minh Dệt Thôn Thái, Xã Nguyên Xá, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
56 Quầy Thuốc Khuyến Vân Chợ Cọi, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
57 Quầy thuốc Tân Dược Diệp Phương Chợ Hồ, Thụy Phong, Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
58 Quầy thuốc Hiếu Xuyên Xóm 2 Cầu Đông Quách, Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
59 Quầy thuốc Y Đức Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
60 Quầy thuốc An Nhi Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
61 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thơm Thôn Năng An, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
62 Quầy thuốc Chị Bưởi Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
63 Quầy thuốc Cô Hoa Xóm 8 Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình
64 Quầy thuốc Thi Hồng Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
65 Quầy thuốc Bích Diệp Việt Hùng, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
66 Quầy thuốc Trang Ngọc Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
67 Quầy Thuốc Tân Dược_Chị Dung Thôn Quý Sơn, Xã Song An, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
68 Quầy thuốc Tân Dược Nguyễn Thị Cúc Thôn Quang Lang, Xã Thụy Hải, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
69 Quầy thuốc Chị Khiến Số nhà 28 đường Hùng Vương, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
70 Quầy thuốc Chị Nhài Chợ Đông Hoàng, Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
71 Quầy thuốc Bảo Phúc An Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình
72 Quầy thuốc Thu Trang Chính Nghĩa, Phú Xuân, Tỉnh Thái Bình
73 Quầy thuốc Tân Dược Xã Hồng Tiến, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
74 Quầy thuốc Thu Hà Xã Hòa Tiến, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
75 Quầy thuốc Toán Tơ Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
76 Quầy thuốc Hà Vinh Xóm 5, Vũ Đông, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
77 Quầy thuốc Phương Anh Thôn Hoa Nam, Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
78 Quầy thuốc Chị Mến Chợ Diêm, Xã Minh Tân Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
79 Quầy Thuốc An Thịnh Phát Chợ Hùng Thắng, Xã Vũ Phúc, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
80 Quầy Thuốc Hoàng Thị Nam Thôn Cao Bạt Nang, Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
81 Quầy thuốc Tân Dược Xã Bình Minh, Huyện Kiến Giang, Tỉnh Thái Bình
82 Quầy Thuốc Thiên Thanh Chợ Gốc, Xã Thanh Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
83 Quầy thuốc Tư Nhân Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
84 Quầy Thuốc Tân Dược Cổ Rồng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
85 Quầy thuốc Truyền My Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
86 Quầy thuốc An Huy Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
87 Quầy thuốc 242 291 Khu 6 khu 6, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
88 Quầy thuốc Hà Anh Đường 10A, Thôn Tân Đệ, Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
89 Quầy thuốc Mạnh Khuyên Ngã tư Hiệp Hòa, Xã Hiệp Hòa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
90 Quầy thuốc Đan Bình Ngã Tư Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình
91 Quầy thuốc Thùy Trang Thôn Nghĩa Chính, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
92 Quầy thuốc Bùi Thị Lan La Uyên, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình
93 Quầy thuốc Ngọc Lan Thôn Phạm, Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
94 Quầy thuốc Trọng Thùy Ngã Tư Đường Mới Tịnh Xuyên, Xã Hồng Minh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
95 Quầy thuốc Chị Diệp Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
96 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hảo Thôn Xuân La, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
97 Quầy thuốc Số 17 Số 195 Đường Nguyễn Trãi, Phường Phúc Khánh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
98 Quầy Thuốc Tân Dược_Chị Huyền Chợ Thuận Vi, Xã Bách Thuận, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
99 Quầy thuốc Đoàn Năng Duẩn Thôn Đông, Xã Thụy Dương, Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
100 Quầy thuốc Chị Hà Kiot 9, Xã Phúc Khánh, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
101 Quầy thuốc Hồng Thơm Chợ Lụ, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
102 Quầy thuốc Vũ Thị Dịu Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
103 Quầy thuốc Mai Liên Phù Lôi, Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình
104 Quầy thuốc Vũ Thị Thu Minh Tân 2, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
105 Quầy thuốc Chị Linh Xã Đông Hòa, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
106 Quầy Thuốc Phương Ngân Chợ Cồn, Thôn Thanh Hương 1, Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
107 Quầy thuốc Hùng Diệp Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình
108 Quầy thuốc Gia Đình Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
109 Quầy thuốc Tân Dược ( Hoài Thu )  Thôn Cao Mại, Xã Quang Hưng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
110 Quầy thuốc Nguyễn Thị Mến Thôn Nguyệt Lâm 3, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
111 Quầy thuốc Chị Thao Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
112 Quầy Thuốc Tân Dược_Nguyễn Thị May Quang Bình, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
113 Quầy thuốc Tân Dược_Phạm Thị Ái Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
114 Quầy thuốc Chi An Xuân Hòa, Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
115 Quầy thuốc Thúy Quý Chợ Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
116 Quầy Thuốc Thảo Nhi Xóm 15, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
117 Quầy Thuốc Hoài Lan Thị Trấn Vũ Quý, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình
118 Quầy thuốc Chị Oanh Quốc lộ 10, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình
119 Quầy thuốc Bính Nghi Thị An, Thị trấn Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình
120 Quầy Thuốc Quỳnh Lợi Thôn Nam Sơn, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *