Dr Saminflex

  • Glucosamin Sulfate 2KCl: 600mg
  • Collagen Type II: 100mg
  • MSM (Methyl Sulfonyl Methane): 100mg
  • Thành phần khác: Nhũ hương, Chondroitine sulfate, Bromelain, Phòng phong, Độc hoạt, Ngưu tất, Cao nhàu, Hyaluronic Acid, Nano Curcumin.
  • Phụ liệu: Tinh bột, talc, magnesium stearate, PEG, màu thực phẩm, phụ liệu khác vừa đủ 1 viên.