Ninh Bình

Danh sách nhà thuốc bán các sản phẩm của Nhất Dược tại Ninh Bình:

1 Nhà thuốc Bùi Thị Cúc Xóm 5 Quang Thiệu, Kim Sơn, Ninh Bình
2 Quầy thuốc Nguyễn Thị Phương 323 TT Me, Gia Viễn, Ninh Bình
3 Quầy thuốc Chị Phương Đền Dâu, Tp. Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
4 Quầy thuốc Phạm Thị Cúc Thôn Phong Lại 2, Đồng Phong, Ninh Bình
5 Nhà thuốc Chị Huế Chợ Gò, Yên Mô, Ninh Bình
6 Quầy thuốc Nguyễn THị Hồng Duyên Thôn 1 Gia Lam, Nho Quan, NInh Bình
7 Nhà thuốc Thu Phương Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh bình
8 Quầy thuốc Đinh Thị Hệ Đường 477 Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình
9 Nhà thuốc Chị Hồng Tân dưỡng 2, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh  Ninh Bình
10 Nhà Thuốc Đinh Thị Hạnh_Chị Hạnh Thôn Minh Long, Xã Xích Thổ, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
11 Nhà thuốc Hoàng Ngọc Chiến Đôi Mâu, Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình
12 Đinh Thị Hằng Chợ Đập, An Bình, Lạc Thủy, Ninh Bình
13 Quầy thuốc cô Chính Mai Sơn, Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
14 Quầy thuốc Tân Dưỡng 2 Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình
15 Quầy thuốc Em Duyên Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình
16 Quầy thuốc Đỗ Tiến Thanh Thôn 10, Xã Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình
17 Nhà Thuốc Lê Thị Tròn Chợ Chung, Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
18 Quầy thuốc Chị Nhị Tân dưỡng 2, Ninh Văn, Hoa Lư, Ninh Bình
19 Quầy thuốc Chị Huệ Lãng Vân, Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
20 Quầy thuốc Chị Nhị Tân Dưỡng 1, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình
21 Quầy thuốc Thành Chanh Xóm 3, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
22 Nhà thuốc Chị Dương La Mai, Ninh Giang Hoa Lư, Ninh Bình
23 Nhà thuốc Lý Anh Khối 9 TT Bình Minh, kim Sơn, Ninh Bình
24 Quầy thuốc Cao Anh Số 15 Phát Diện, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
25 Quầy thuốc Chị Miên Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
26 Quầy thuốc Bùi Thị Ngân Xóm 8 Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình
27 Nhà thuốc Đức Nhân TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
28 Nhà thuốc Bùi Thị Giang Thôn Ngải, Văn Phong, Nho Quan, Ninh Bình
29 Quầy thuốc Bùi thị Giang Thôn Ngải, Văn Phong, Nho Quan, Ninh Bình
30 Nhà thuốc Vũ Thị Huế Chợ Ngò, Thị Trấn Yên thịnh, yên Mô, Ninh Bình
31 Nhà thuốc Nguyễn Thị Duyên Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình
32 Quầy thuốc Cô Phiệt Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình
33 Quầy thuốc Chị Thanh Lãng Vân, Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
34 Nhà thuốc Tống Xuân Vy Số nhà 100 Phố Kiên Thái, Ninh Bình
35 Quầy thuốc Chị Dung hùng Sơn, Nho Quan, Ninh Bình
36 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thu Trang Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình
37 Quầy thuốc Chị Phương 323 Phố Thống Nhất, TT Me, Gia Viễn, Ninh Bình
38 Quầy thuốc Minh Hải Cầu Đế, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
39 Nhà Thuốc Hoàng Thị Thu Hà Chợ Quy Hậu, Kim Sơn, Ninh Bình
40 Nhà Thuốc Hà Bích Số 439 Nguyễn Công Chứ, Ninh Bình
41 Quầy thuốc Định Thị Lý yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
42 Quầy thuốc Trương Thị Thanh Hiên Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
43 Quầy thuốc Dương Thị Tuyết Yên Lâm, Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
44 Quầy thuốc Đinh Thị Hệ Đường 477 Đức Long, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
45 Quầy thuốc Hải Phương Số 1409, Tổ 12, Nam Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình
46 Quầy thuốc Vũ Thị Thuận 674 Phố Văn Giang, Ninh Phong, Ninh Bình
47 Nhà thuốc Nguyễn Thị Nhã TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
48 Quầy thuốc Phạm Thị Bích KHối 9 TT Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình
49 Quầy thuốc Chị Trang Bồng Lai, Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình
50 Nhà thuốc Nguyễn thị Hường Phố Trung Yên, Thị trấn Yên Thịnh, yên Mô, Ninh Bình
51 Quầy thuốc Dương Thị Lý Khối 4, TT Ninh Bình, Kim Sơn, Ninh Bình
52 Nhà thuốc Tiến Hiền Xóm 2, Xã lạc Vân, Nho Quan, Ninh Bình
53 Quầy thuốc Chị Hiền Trường Cao Đẳng Cơ Giới, Tam Điệp, Ninh Bình
54 Quầy thuốc Chị Thu Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình
55 Quầy thuốc Tài Yên Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
56 Quầy thuốc Dung Dung 336 Nguyễn Công Trứ, Phường Bích Đào, Tỉnh Ninh Bình
57 Quầy thuốc CHị Duyên Ninh Bình
58 Quầy thuốc Đỗ Thị yến Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình
59 Quầy thuốc Dũng Loan Hồng Thắng, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình
60 Quầy thuốc Tân Dược_Nguyễn thị Duyên  Đường 477 Gia tân _ Gia viễn _ Ninh Bình
61 Quầy thuốc Chị Vân Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình
62 Quầy thuốc Hoàng Hà Gia Xuân Gia Viễn Ninh Bình
63 Quầy thuốc Đỗ Thị Đậm Chợ Đò, Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình
64 Quầy thuốc Hòa Thọ Phố Me, TT Me, Huyện Gia Lâm, Tỉnh Ninh Bình
65 Nhà thuốc Nguyễn Văn Tiến Đường 477 Cầu Đế, Gia Tường, Nho Quan, Ninh Bình
66 Quầy thuốc Nguyễn Thị Trang Xóm 11 Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
67 Quầy thuốc Đào Thị Hồng Cầu Khuất, Gia Thanh, Nho Quan, Ninh Bình
68 Quầy thuốc Thu Hà Đường Thống Nhất, xã Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình
69 Quầy thuốc Phạm thị Thu Tân Mỹ, Ninh Mỹ, hoa Lư, Ninh Bình
70 Quầy Thuốc Chị Ngọc Tam Cốc, Hoa Lư, Ninh Bình
71 Nhà thuốc Cô Huyền Chợ Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
72 Quầy thuốc Thu Hiền Ngã Ba Quy Hậu, Huyện Kim Sơn, Huyện Ninh Bình
73 Quầy thuốc Đỗ Thị Hồng Anh Chợ Bút, Yên Mô, Ninh Bình
74 Quầy thuốc Kim Cúc Ngã Tư Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
75 Quầy thuốc Thu Dự Phố Kiến Thái, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
76 Quầy thuốc Phạm Thị Thu Hiền Ngã 4 Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
77 Nhà Thuốc Bùi Thị Tươi Xóm 3C Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
78 Quầy thuốc Hoàng Thị Yến Ninh Thắng, Hoa Như, Ninh Bình
79 Quầy thuốc Tuấn Hiền TT Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình
80 quầy thuốc Hiền Vinh ánh Sơn, Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình
81 Quầy thuốc Quý Hằng 504/11 P.Bắc Sơn, TP Tam Điệp, ninh Bình
82 Nhà Thuốc Phạm Thị Vui Xóm Miễu 1 , Khánh An, Yên Khánh, Ninh Binh
83 Quầy thuốc Hoàng Thị Hoa Tân Mỹ, Ninh Mỹ, Ninh Bình
84 Nhà thuốc lê Thị Miên Chợ Kênh, Lai Thành  yên Thành, yên Mô, Ninh Bình
85 Quầy thuốc Hoàng Đặng Tuấn Khối 3 TT Chi Nê, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình
86 Quầy thuốc Chị Hòa Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
87 Quầy thuốc Trần Thị thu Khu Phố Tân Tiến, TT Nho Quan, Ninh Bình
88 Quầy thuốc Vũ Thị Kim Liên Xóm 12, Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình
89 Nhà thuốc Thanh Lương Số 658 Phố Mía, Ninh Khánh, Ninh Bình
90 Quầy thuốc Bùi Thị Hồng Số 181 Phố Mới, TT Me, Gia Viễn, Ninh Bình
91 Nhà thuốc Dung Số nhà 336 Phong Sơn, Nam Bình, Ninh Bình
92 Quầy thuốc chị Dung SN 336 phố Phong Sơn, P.Nam bình, TP.Nam bình, Tỉnh Ninh Bình
93 Quầy thuốc Xóm 3 Xóm 3 La Hải, kim Sơn, Ninh Bình
94 Quầy thuốc Chị Chinh Cổng Bệnh Viện Đa Khoa, Yên Mô, Ninh Bình
95 Quầy thuốc Hoàng Thị Thu Hằng Khu phố 5, TT Yên Ninh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
96 Quầy thuốc Võ Thị Thu Huyền Đường 10 Khánh An, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
97 Quầy thuốc Đinh Thị Kim Phượng Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
98 Quầy thuốc Phùng Thị Vóc Xóm 1 Tân Thành, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
99 Nhà thuốc Cô Hiền Thanh Bình, Nho Quan, Ninh Bình
100 Quầy thuốc Cô Thu TT Nho Quan, Huyện Nho Quan, Tỉnh  Ninh Bình
101 Nhà thuốc Nguyễn Văn Tuấn Đông Nại, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
102 Khánh hàng Chị Vân Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình
103 Quầy thuốc Chị Trinh Cổng bệnh viện đa khoa, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
104 Quầy thuốc Chị Huyền Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
105 Quầy thuốc Quy Giang 163 Nguyễn Công Trứ, TP Ninh Bình, Ninh Bình
106 Quầy thuốc Cô Hiền Thanh Bình, Nho Quan, Ninh Bình
107 Nhà thuốc Trần Thị Diệu Số nhà 66 Đường Xuân Thành, P. Tân Thành, Ninh Bình
108 Quầy thuốc Trương Thị Xuân Quỳnh Thôn 4B, Xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình
109 Quầy thuốc Tạ Thị Hương Thôn 6, Xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình
110 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hoa Xóm 3 hải Kim, Kim Sơn, Ninh Bình
111 Quầy thuốc Chị Tuyết Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
112 Quầy thuốc Cô Yến Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình
113 Nhà thuốc Cô Hồng Chợ Me, Gia Viễn, Ninh Bình
114 Quầy thuốc Chị Hương Đông Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình
115 Nhà thuốc Chị Quỳnh Đông Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình
116 Nhà thuốc Quỳnh Nguyệt Chợ Bến, Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình
117 Quầy thuốc Em Duyên Cầu Khuất, Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình
118 Quầy thuốc Cô Huyền Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình
119 Quầy thuốc Hoàng Thị Tốt Xóm 6 Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình
120 Quầy thuốc Chị Duyên Nho Quan, Ninh Bình
121 Quầy thuốc Chị Hằng Chợ Đập, An Bình, Lạc Thủy, Ninh Bình
122 Quầy thuốc Chị Hải Ăn Hòa, Nho Quan, Ninh Bình
123 Quầy thuốc Tâm thiện Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
124 Quầy thuốc Chị Phương Gia Tiến, Gia Viễn, Ninh Bình
125 Quầy thuốc em Ánh Thôn Minh Long, Xã Xích Thổ, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
126 Quầy thuốc Xuân Hòa Số nhà 559, Phố Trung Sơn, P.bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình
127 Quầy thuốc Hồng Tươi Ngã 3 Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
128 quầy thuốc Chú Tiến 477 Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình
129 Công ty CPTM Và Y Dược Mai Dung 160 Hải Thượng Lãn Ông, P. Phúc Thành, Ninh Bình
130 Quầy thuốc Vũ Thị Tuyết Xóm 8 Xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
131 Quầy thuốc chị Nga Chợ Rịa, Nho Quan, Ninh Bình
132 Quầy thuốc Ninh Thị Vân Anh Số 15 Phố Phát Diệm, Kim Sơn,  NInh Bình
133 Quầy thuốc Nguyễn Thị Chính Mai Sơn, Yên Mô, Ninh Bình
134 Quầy thuốc Nguyễn thị Huyền Xóm 5, Ân hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
135 Quầy thuốc anh Thanh Gia Lâm, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
136 Quầy thuốc Hà Bích Khối 9 TT Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình
137 Quầy thuốc Phương Anh Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
138 Quầy thuốc Chị Huyền Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình
139 Quầy thuốc Phạm Xuân Dự Phố Kiến Thái, Huyện Kim Sơn, TỈnh Ninh Bình
140 Quầy thuốc Chị Mai Lũ Phong, Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình
141 Nhà thuốc Em Hoa Xóm 3 Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
142 Quầy thuốc Phương Huyền Đường 10, Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
143 Quầy thuốc Hoàng Thị Thu Trang TT Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình
144 Quầy thuốc Chị Bích Khối 9 TT Bình Minh, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
145 Quầy thuốc Chị Thương Thôn Quỳnh Phong, Sơn Hà, Nho Quan, Ninh Bình
146 Quầy thuốc Hiền Sử Đường 477 Gia Tân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
147 Nhà thuốc Nam Bình 34 Đinh Tiên Hoàng, p. Đông Thành, Tp. Ninh Bình
148 Nhà Thuốc Hoàng Thị Nương Đường 10, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình
149 Quầy thuốc Phương Dung ,Xóm 6, Định Hóa Kim Sơn, Ninh Bình
150 Quầy thuốc Em Hà Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
151 Quầy thuốc Bùi Thị Thơm TT Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình
152 Quầy thuốc Phương Thu Gia Hưng, gia Viễn, Ninh Bình
153 Nhà thuốc Anh Đạt Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
154 Quầy thuốc Chị Ngân_Đinh Thị Kim Ngân Thôn Thượng Lâm, Văn Phú Nho Quan, Ninh Bình
155 Quầy thuốc Quang Bảy Yên Phong, Yên Mô,  Ninh Bình
156 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hòa Phố Me, TT Me, Gia Viễn, Ninh Bình
157 Quầy thuốc Chị Thủy Thôn 3 Hữu Thưởng, Thượng Hòa, Nho Quan, Ninh Bình
158 Quầy thuốc Chị Ngân Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình
159 Quầy thuốc Mai Dung Số nhà 23, P.Vân Giang, TP.Ninh Bình
160 Quầy thuốc Cô Hường TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình
161 Quầy thuốc Cô Đậm Chợ Đò,  Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
162 Quầy thuốc Chị Hoa Đường Chung Hán Lương, Tam Điệp, Ninh Bình
163 Quầy thuốc Trịnh Thị Huệ Lãng Nội, Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
164 Quầy thuốc Thủy Hóa Chợ Xanh, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
165 Quầy thuốc Chị Tươi Khánh Nhạc, yên Khánh, Ninh Bình
166 Quầy thuốc Hán Thị Suốt Xóm 10 Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *