Hòa Bình

Danh sách nhà thuốc bán các sản phẩm của Nhất Dược tại Hòa Bình:

1 Nhà thuốc Số 34 Đào Thị Ngọc Tâm Tổ 13 Phường Hữu Nghị, Hòa Bình
2 Nhà thuốc Nguyệt Nguyệt tổ 15 Phương Hữu Nghị, Hòa Bình
3 Quầy thuốc Trần Thị Kim Thu. Khu 5 Cao Phong, Hòa Bình
4 Nhà thuốc 03 Mãn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình
5 Nhà thuốc Kim Huế Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình
6 Quầy thuốc 28 Lệ Hằng Hữu Nghị , Hòa Bình
7 Nhà thuốc Hồng Sơn 696  Cù Chính Lan,Tổ 15, P. Đông Tiên, Tp. Hòa Bình
8 Quầy thuốc O6 Nguyễn Thị Huế Đồng Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình
9 Quầy thuốc Đào Hường Xã Lâm Hóa 2, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình
10 Quầy thuốc 06 Nguyễn Thị Huế Khu Đồng Tiến, TT Bo, Kim Bôi, Hòa Bình
11 NHà thuốc Mai Hoa 410/18 Cù Chính Lan, Thành phố Hòa Bình
12 Quầy thuốc Chị Sáu Hợp Thịnh, Kỳ Sơn, Hòa Bình
13 Nhà thuốc Số 02 Hạ Bì, Kim Bôi, Hòa Bình
14 Nhà thuốc Sô 02 Hợp Thịnh, Kỳ Sơn, Hòa Bình
15 Nhà thuốc Phạm Thị Vui Xóm Miễu 1, Khánh An, yên Khánh, Hòa Bình
16 Quầy thuốc Thượng Cốc Thượng Cốc, Lạc Sơn, Hòa Bình
17 Quầy thuốc Tân Dược Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hào Bình
18 Quầy thuốc số 01_chị Thủy Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình
19 Nhà thuốc Chí Vân 260 An Dương Vương, Tổ 3 phường Thái Bình, Thành phố Hòa Bình
20 Quầy thuốc số 25 Số 918 tổ 9 P. Thái Bình, Tp. Hòa Bình
21 Nhà Thuốc Mai Hoa Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, Hòa Bình
22 Nhà thuốc số 8 Chợ Vó, Nhân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình
23 Quầy thuốc Dương Thị Tân Thôn Lũ, Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình
24 Quầy thuốc Số 08 Tây Phong, Cao Phong, Hòa Bình
25  Quầy thuốc Hồng Khanh Phường Tân Hòa, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình
26 Nhà Thuốc Thái Hà Công Viên Cao Phong, Hòa Bình
27 Nhà thuốc Số 1 Khu Đồng Tiến TT Bo, kim Bôi, Hòa Bình
28 Nhà thuốc Tân Dược Phú Lão, Lạc Thủy, Hòa Bình
29 Nhà thuốc Hà Thuận Xóm Tan Tiến, Xã Dân Chủ, Thành phố Hòa Bình
30 Nhà thuốc số 05 Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình
31 Quầy thuốc Kim Phương Thôn Gốc Xanh, Xã Cố Nghĩa, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình
32 Nhà thuốc Bệnh Viện – Nguyễn Hải Yến Xóm Định, Xã Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình
33 Quầy thuốc Số 06 Phố sấu, Lạc Thịnh, Yên thủy. Hòa Bình
34 Quầy thuốc Tân Dược Thanh nông, Lạc thủy, Hòa Bình
35 Quầy thuốc Mai Phương Tân Lập 2, Trunh Minh, hòa Bình
36 Quầy thuốc Số 8 Sơn Mai_Vũ Thị Tuyết Mai Phố Bằng, Xã Tây Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
37 Quầy thuốc Trang Ly Phố Độc Lập, Vụ bản, Lạc Sơn, Hòa Bình
38 Quầy thốc Số 25 tổ 9 Phường Thái Bình, P. Thái bình, Hòa Bình
39 Quầy Thuốc Bình Thái Đồi Sim, Long sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
40 Quầy thuốc Cô hải Ngã Ba Xưa Xuân Hoa, Lạc Sơn, Hòa Bình
41 Quầy thuốc Số 27 Thôn Sào Đông, Xã Sào Báy, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình
42 Nhà thuốc Thanh Thúy Số 48 tổ 16 Đường Ngô Quyền, P. Phương Lâm, Hòa Bình
43 Quầy thuốc Chị Diền Chợ Rạch, Kim Bôi, Hòa Bình
44 Quầy thuốc Đông á Thôn 7, Phú Lão, Lạc Thủy, Hòa Bình
45 Quầy thuốc Lê Thị Thu Hường Xã Lục Cả, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình
46 Quầy thuốc Nguyễn Thị Diệu Xóm 2, Xã Tử Lê, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình
47 Quầy thuốc số 11_Hà Thị Liên Thôn Đồng Hòa 1,Xã Mỵ Hòa, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình
48 Nhà thuốc Đạt Chuẩn GDP Ngoc 3 Xưa, Xuất Hóa, Lạc Sơn, Hòa Bình
49 Quầy thuốc Tân Dược_ Nguyễn Thị Thu Khu I, TT Cao Phong, Hòa Bình
50 Quầy thuốc Hải Thoa Nhà Số 7 Phố Độc Lập, Xã Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình
51 Quầy thuốc số 34 Ngọc Lan, Hữu Nghị, TP.Hòa Bình, Hòa Bình
52 Nhà thuốc Trần Tuấn Anh Thượng Cốc, Lạc Sơn, Hòa Bình
53 Nhà thuốc Số 6 Chợ Bãi Nai, Mông Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình
54 Quầy thuốc Chị Hằng An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình
55 Nhà thuốc Trường An Phường Lâm, Thành phố Hòa Bình
56 Quầy thuốc Tân Dược Số 89, tổ 25, Tân Thịnh, TP.Hòa Bình, Hòa Bình
57 Quầy thuốc Hằng Hữu Thị Trấn Đà Bắc, Hòa Bình
58 Quầy thuốc An Trường 296/26 Phương Lâm, TP. Hòa Bình
59 Nhà Thuốc 06 _ Vũ Thị Hiền Bái Nai, Kỳ Sơn, Hòa Bình
60 Nhà thuốc Chị Duyên Thái Bình, Hòa Bình
61 Quầy thuốc Số 06 Nguyễn thị Hiền, Tây Phong, Cao Phong, Hòa Bình
62 Nhà thuốc số 48 Xóm Ngọc, Trung Minh, Thành phố Hòa Bình
63 Quầy thuốc Tân Dược Chợ Dũng Phong, Cao Phong, Hòa bình
64 Quầy thuốc Trung Tâm Phố Độc Lập, Vụ Bản, Hòa Bình
65 Quầy thuốc số 29_Bùi Thu Hường Thôn Đồng Hóa 1, Xã Mỵ Hòa, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình
66 Quầy thuốc Số 03 Cô hân Khu Đồng Tiến, TT Bo, Kim Bôi, Hòa Bình
67 Nhà Thuốc Quang Chính Số 58/31 Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
68 Quầy thuốc Đức Anh Thôn 5 Lu, Xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
69 Quầy thuốc Lê Thị Hải Ngã Ba Xưa, Lạc Sơn, Hòa Bình
70 Quầy thuốc Trần Tuấn Anh Phố Độc Lập, Vụ  bản, Lạc Sơn, Hòa Bình
71 Quầy thuốc Hương Văn Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình
72 Nhà Thuốc Thanh Bình Cổng viện Kim Bôi, Hòa Bình
73 Quầy thuốc 03 Chị Huấn Khu Đồng Tiến, TT Bo, Kim Bôi, Hòa Bình
74 Nhà thuốc Ngọc Loan Ngọc Mỹ, Tân lạc, Hòa Bình
75 Quầy thuốc Hữu Đà Bắc, Hòa Bình
76 Quầy thuốc Số 01 Hoàng Thị Tâm, Tiểu Khu 12, TT Lương Sơn, Hòa Bình
77 Nhà thuốc Thái Hà Khu 3 TT Cao Phong, Hòa Bình
78 Nhà thuốc Tân Dược TT Đà Bắc, Hòa Bình
79 Nhà thuốc Nguyễn Vui Bãi Chao, Kim Bôi, Hòa Bình
80 Quầy thuốc Trần thị Thu Khu 3 TT Cao Phong, Hòa Bình
81 Nhà Thuốc 25_Nguyễn Thị Duyên Chăm Mát, TP Hòa Bình, Hòa Binh
82 Nhà thuốc Số 20 Tổ 12 phường Hữu Nghị, Thành phố Hòa Bình
83 Nhà thuốc Số 02 Khu 2 TT Cao Phong. Hòa Bình
84 Nhà thuốc Mỹ Duyên Tiểu Khu 8 TT Lương Sơn, Hòa Bình
85 Quầy thuốc Chị Miền Phú Lão, Lạc Thủy, Hòa Bình
86 Quầy thuốc Trung Tâm Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình
87 Quầy thuốc Quách Thị Định Xóm Chợ, Xã Đông Lai, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình
88 Bệnh Viện Huyện Tân Lạc Mân Đức, Tân Lạc, Hòa Bình
89 Nhà thuốc Nga Cách 623 Cù Chính lan, Phương Lâm, Thành Phố Hòa Bình
90 NHà thuốc Sô 08 Chợ Vó, Nhâ n Nghĩa, lạc Sơn, Hòa Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *