Nhat Duoc Company

Công ty TNHH Nhất Dược với phương châm “Đã đưa ra thị trường sản phẩm nào thì sản phẩm đó phải tốt thực sự” . Hiện nay Công ty nhanh chóng phát triển rộng lớn không chỉ về nguồn nhân lực mà còn xây dựng được hệ thống phân phối là các nhà thuốc được trải dài trên toàn quốc và theo xu hướng vươn ra Quốc tế. Để có được thành tựu như ngày nay là do Nhất Dược đã xác định rõ cho mình chiến lược kinh doanh cũng như sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi xuyên suốt quá trình phát triển của công ty.