Bắc Ninh

Danh sách nhà thuốc bán các sản phẩm của Nhất Dược tại Bắc Ninh:

1 Quầy thuốc Huấn Quỳnh_Nguyễn Thị Quỳnh Thôn Mai Động, Xã Hương Mạc, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
2 Nhà thuốc Số 25 Ngọc Xá, Quế Võ , Bắc Ninh
3 Quầy thuốc Số 38_Nguyễn Thị Thủy Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
4 Quầy thuốc Phúc Hiên Vẽ Cường, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
5 Nhà Thuốc Tuấn Hải Đồng Nguyên, Từ Sơn. Bắc Ninh
6 Quầy thuốc Thu Thủy TT Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh
7 Quầy thuốc Tân Dược Quế hương Chợ Ve, Tiên Du, Bắc Ninh
8 Quầy thuốc Tân Dược_Lương Thị Xuyên Khu Thượng, Khắc Niệm, Tiên Du, Bắc Ninh
9 Quầy thuốc Phạm Thị Nhung Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh
10 Nhà Thuốc TD  Nguyễn Thị Hương Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh
11 Nhà thuốc Công Hà Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh
12 Nhà Thuốc Gia Hân Thôn Khoái Khê, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
13 Quầy thuốc Tuyết Đào Từ Sơn, Bắc Ninh
14 Nhà Thuốc Hiếu Nghĩa Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
15 Quầy thuốc Tân Dược_Nguyễn Thị Hạnh Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
16 Quầy thuốc Thanh Nga Số 148 Phố Vũ, Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh
17 Quầy thuốc số 27 Lại La, Lương Tài, Bắc Ninh
18 Quầy thuốc Minh Lý Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
19 Quầy thuốc số 48 Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
20 Nhà Thuốc Trần Thị Tính Phũ Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh
21 Quầy thuốc Gia Hân Xóm Đinh, Xã Đa Hội, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
22 Nhà thuốc Ngọc Lân Số 6 Đường Lý Thánh Tông, Phường Đồng Nguyên, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
23 Quầy thuốc Minh Anh Thị Trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh
24 Nhà Thuốc Nguyễn Thị Lệ Phường Kinh Bắc, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
25 Quầy thuốc Số 28 Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
26 Nhà Thuốc TD Nguyễn Thị Mền Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
27 Quầy thuốc Tân Dược Giang Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
28 Quầy thuốc số 09_Phạm thị Hải Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
29 Quầy thuốc An Phát Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh
30 Quầy thuốc số 1 Thôn Đức Lâm. Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
31 Quầy thuốc số 18_Nguyễn Thị Nhanh Lôi Châu, Huyện Lương Tài, Thành Phố Bắc Ninh
32 Nhà thuốc Tuấn Minh Xã Bất Lự, Huyện Hoàn Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
33 Quầy thuốc Minh Anh Số 257 Đông Bình, TT Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
34 Quầy thuốc Thuận Tâm Thôn Chi Long, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
35 Quầy thuốc số 4 Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
36 Quầy thuốc Tân Dược_Hán Thị Hảo Chợ Đò, Lương Tài, Nắc Ninh
37 Quầy thuốc Trần Anh Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
38 Nhà thuốc Hoàng Thanh Nga 148 Phố Vũ, Phường Đại Phúc, tp Bắc Ninh
39 Quầy thuốc số 18 Xã Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
40 Quầy thuốc Tân Dược Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh
41 Quầy thuốc Minh Huế Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
42 Quầy thuốc số 15_Nguyễn Thị Hương Ly Hòa Đình, Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
43 Nhà thuốc Hồng Hà Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh
44 Nhà Thuốc Đoàn Kết Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh
45 Nhà Thuốc Quân Thuận Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh
46 Quầy thuốc Tân Dược_Nguyễn Thị Ngọc Đại Thượng, Tiên Du, Bắc Ninh
47 Quầy thuốc Tân Dược Nguyễn Thị Huế Hà Mãn Thuận Thành Bắc Ninh
48 Nhà Thuốc Phúc Oanh Thôn Đa Cấu, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
49 Quầy thuốc Quỳnh Anh Xã Nam Sơn, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
50 Nhà Thuốc Dương Thị Thắm An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh
51 Quầy thuốc Tuyết Công Đa Cầu, Nam Sơn, Bắc Ninh
52 Quầy thuốc Phạm Thị Hoa Bắc Ninh
53 Quầy thuốc số 9 68 Đường Huyền Quang, Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
54 Quầy thuốc số 9_Nguyễn Thị Hà Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh
55 Quầy thuốc số 11_Nguyễn Thị Huế Phù Lãng, Quế Võ, Bắc ninh
56 Quầy thuốc Phạm Thị Len Số 67, Đường Huyền Quang, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh
57 Quầy thuốc Tân Dược Phù Lãng, Quế Võ, Bắc Ninh
58 Quầy thuốc Tân Dược Thị Cầu, Bắc Ninh
59 Quầy thuốc Dương Quyên Xóm Chi, Xã Tam Sơn, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
60 Quầy thuốc Hà Định Thôn Ấp Đồn, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh
61 Quầy thuốc Hán Thị Thảo Chợ Đò, Lương Tài, Bắc Ninh
62 Nhà thuốc Nguyễn Thị Hương Nguyên Xa, Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh
63 Quầy thuốc Tân Dược Xã Tam Sơn, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
64 Quầy thuốc Tân Dược_ Đỗ Thị Nguyệt Khả Lễ, Võ Quế, Bắc Ninh
65 Nhà thuốc Anh Linh Đoan Bái, Đaị Bái, Gia Bình, Bắc Ninh
66 Nhà Thuốc Nguyễn Thị Thủy TT Thừa, Lương Tài, Bắc Ninh
67 Quầy thuốc Tân Dược_Nguyễn Thị Ánh Hồng Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh
68 Nhà Thuốc Số 15_Vũ Thị Quyến TT Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh
69 Quầy thuốc số 9(Huyền Trang) 124 Hoàng Quốc Việt, Khu 2, Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh
70 Quầy thuốc Tân Dược Nguyễn Thị Lệ Vạn An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
71 Quầy thuốc Nguyễn Thị Tâm Phù Trần, Từ Sơn, Bắc Ninh
72 Quầy thuốc Phạm Thị Nhung Thôn Phấn Trung, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
73 Quầy thuốc Quỳnh Nga Thôn Đại Mão, Xã Hoài Thượng, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
74 Quầy thuốc Mão Điền Xóm Bàng, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
75 Quầy thuốc số 1 Đức Lân, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh
76 Quầy thuốc Đoan Trang Đông Cốc, Hà Mãn ,Thuận Thành Bắc Ninh
77 Quầy thuốc Phương Thảo Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
78 Quầy thuốc Mai Anh Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
79 Quầy thuốc Số 39 Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành Bắc Ninh
80 Quầy thuốc Thu Hiền Tiêu Long, Từ Sơn, Bắc Ninh
81 Quầy thuốc Số 05 Hợp Lĩnh, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
82 Nhà Thuốc Mai Huệ Vũ Đương, Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh
83 Nhà Thuốc Hà Thu Đại Đồng, Tiên Tu, Bắc Ninh
84 Nhà thuốc Minh Phương Guột, Việt hùng, Quế Võ, Bắc Ninh
85 Quầy thuốc số 8 Thôn An Mỹ, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
86 Quầy thuốc Minh Đức Xã Giang Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
87 Quầy thuốc Thu Minh Kiot 23, Chợ Trung Tâm, TT Gia Bình, Huyện Gia Bình, Thành phố Bắc Ninh
88 Nhà Thuốc Lan Anh Thôn dương ổ, xã phong khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
89 Quầy Thuốc Số 25_Phạm Thị Hoa Nghiêm Xá, tt. Chờ, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
90 Quầy thuốc Nguyễn Thị Mềm Thôn An Động, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
91 Quầy thuốc Hà Thành Đa Hội, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
92 Quầy thuốc Bộ Hà_Trần Thị Hà Xóm Đại Lâm, Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
93 Nhà Thuốc Huệ Nguyệt Tiên Xá. Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
94 Nhà thuốc Thanh Nga Phố Vũ, Đại Phúc, Tp.Bắc Ninh, Bắc Ninh
95 Quầy thuốc Minh Đức Đường Cầu Đông, Giang Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
96 Quầy thuốc Tân Dược_Nguyễn Thị Hoa Nghiêm Xá, TT Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh BắcNinh
97 Nhà thuốc Bảo Khanh Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
98 Quầy Thuốc Thiện Doan TT Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh
99 Nhà Thuốc Nguyễn Thị Tươi Phương Mao, Quế Võ, Bắc Ninh
100 Quầy thuốc Tân Dược_Nguyễn Hoài Thương Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh
101 Quầy thuốc tân dược _ Nguyễn Thị Thục thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
102 Quầy thuốc Tân Dược _Nguyễn Thị Hậu Mộ Lao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
103 Quầy thuốc Nhân Dân_Trương Thị Thu Hương Tân Thành, Xã Đồng Kỵ, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
104 Quầy thuốc Tân Dược_Nguyễn Thị Trang Từ Phong, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
105 Quầy thuốc Hậu Phương Phố Hồ, Tiên Du, Bắc Ninh
106 Quầy thuốc Minh Thu Kiot số 23, Chợ Trung Tâm, TT Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
107 Quầy thuốc Hương Quỳnh Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh
108 Quầy Thuốc số 35 _ Vương Thị Hồng Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
109 Quầy thuốc Quỳnh Hoa Kho Lương Thực, TT Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
110 Quầy Thuốc Số 30_Nguyễn Thị Lam Thôn Đa Cấu, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
111 Quầy thuốc Phương Hoa Số 221 Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh
112 Quầy thuốc Số 26 Vương Thị Yến Xã Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
113 Quầy thuốc số 14_Nguyễn Thị Hiền Xóm Chân Lạc, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
114 Nhà Thuốc Nguyễn Thị Thơ Xã Phương Mao, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
115 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thu Hà Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
116 Quầy thuốc Tân Dược Số 28_Nguyễn Thị Chung Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
117 Quầy thuốc Hán Thị Hảo Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
118 Quầy thuốc Minh Thu TT Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
119 Quầy thuốc Chung Xuân  TT phố hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh
120 Quầy thuốc Bảo Châu Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
121 Quầy thuốc Thu Thanh Nam Hồng, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
122 Quầy thuốc Minh Hương TT Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
123 Quầy thuốc Trung Hương Thôn Nguyên Xá, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
124 Quầy thuốc Ngọc Hà Phố Mới, Huyện  Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
125 Quầy thuốc Cường Mây Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
126 Nhà Thuốc Quang Cúc Thôn Đa Cấu, Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
127 Nhà thuốc số 4_Trương Thị Hiền Lương Thôn Chu Mẫu, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
128 Quầy thuốc Thu Hà Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
129 Quầy thuốc Tiến Phượng Xóm Tây, Xã Trung Hạ, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
130 Quầy thuốc Trạm Y tế Cảnh Hưng Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
131 Nhà Thuốc Số 11_Trần Thị Huế Xã Phú Lãng, Huyện  Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
132 Quầy thuốc Tân Dược Xã Đặc Viên, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
133 Quầy thuốc số 18_Ngô Thị Mai Nhung Phố Lê Văn Duyệt, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
134 Quầy thuốc Quỳnh Phương Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
135 Quầy thuốc Nguyễn Thị Mai Đông Các, Thuận Thành, Bắc Ninh
136 Quầy thuốc Tân Dược Nguyễn Thị Bình Chợ Tiềm, Huyện Khắc Niệm, Tỉnh Bắc Ninh
137 Quầy thuốc Số 25 Phố Vũ Kiệt, Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh
138 Quầy thuốc Số 6_Phạm Thị Nguyệt Nga Phố Dâu, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh
139 Quầy thuốc Quân Thiện Chợ Ngụ, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
140 Quầy thuốc Hạnh Anh Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
141 Quầy thuốc Hồng Duyên_Đỗ Thị Duyên Đường Bà Chúa Kho, Khu 6, Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
142 Quầy thuốc Hương Giang Chợ Vũ Ninh, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
143 Quầy thuốc Nghĩa Hoa Xã Long Châu, Huyện Yên Long, Tỉnh  Bắc Ninh
144 Quầy thuốc số 9_Nguyễn Thị Hải Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
145 Quầy thuốc Số 20_ Nguyễn Thu Hằng Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
146 Quầy thuốc Tân Dược Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh
147 Quầy thuốc Hồng Tĩnh Đồng Kỵ, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
148 Đại Lý Thuốc Bùi Thị Huyền Thôn Tứ Chi, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
149 Quầy thuốc Tân Dược Xóm An Đông, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
150 Trạm y tế Đình Bảng Xã Đình Bảng, Huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *